Software voor facturatie , voorraadbeheer verhuur en reservering

Download uw WiverSoft programma

Deze webpagina is enkel bedoeld voor bestaande klanten. Via deze weg kunt u de laatste versie van uw WiverSoft programma downloaden. Hiervoor dient het licentienummer en de regsitratiecode ingegeven te worden. Deze gegevens vindt u op de factuur van de aankoop van het programma.
Het gedownloade installatiebestand kan zowel gebruikt worden voor een nieuwe installatie, als voor een update naar de laatste versie.


Een update installeren

 • Sluit het betreffende programma (WiverSoft Facturatie, Reservering, ...). In een netwerkomgeving op alle PC's !
 • Download het installatiebestand via bovenstaande knop.
 • Voer het installatiebestand uit. Installeren in de map waar het programma staat. In een netwerkomgeving dient dit eerst te gebeuren op de server.
 • Start het programma terug op (in een netwerkomgeving eerst op de server).
 • De update wordt herkend, indien nodig worden de databestanden aangepast.
 • Voor de netwerkgebruikers: Installeer dan de update op elk werkstation.

Een nieuwe installatie uitvoeren

 • Download het installatiebestand via bovenstaande knop.
 • Voer het installatiebestand uit. In een netwerkomgeving eerst op de server!
 • Waar installeren:
  • Standaard gebeurt de installatie in de map C:\WsFactuur (voor het facturatieprogramma) of C:\WsReservering (voor het reseveringsprogramma).
  • Het programma mag geďnstalleerd worden in een andere map, op voorwaarde dat alle gebruikers op de PC volledige lees- en schrijftoegang hebben tot de betreffende map en alle bestanden erin.
  • De installatie mag niet uitgevoerd worden in C:\Program files\... , omdat op de meeste systemen de gebruikers geen volledige schrijftoegang hebben tot die mappen.
  • Installeer het programma ook niet in een map die gesynchroniseerd wordt met een cloudopslag zoals Dropbox, Microsoft OneDrive, Google Drive, … Een parallel gebruik op 2 PC’s via dergelijke synchronisatie veroorzaakt corrupte databestanden.
  • Indien u reeds een Free- of demo-versie (met tijdelijke registratiecode) gebruikt, en u wil de gegevens daarvan behouden (klanten, artikelen, facturen, …), dient het programma geďnstalleerd te worden in dezelfde map waar de Free-versie of de demo staat.
 • Start het programma daarna op (In een netwerkomgeving eerst op de server) en geef de registratiecode in. Deze staat op de factuur van de aankoop van het programma.
 • Werk zo nodig de installatie af door de gevraagde gegevens in te vullen (afhankelijk of het een volledig nieuwe installatie betreft, of een installatie over een bestaande demo heen).
 • Voor de netwerkgebruikers: Daarn de installatie uitvoeren op elk werkstation.
Bij de installatie wordt vooraf automatisch een volledige kopie van de vorige versie gemaakt (indien deze bestaat). Deze wordt geplaatst in een submap \BackupBeforeInstall-x.x.x-yyy (waar x.x.x staat voor het versienummer, en yyy voor de naam van het programma).
Indien de installatie correct verlopen is, mag deze map verwijderd worden.

Copyright 2004 - 2021 WiverSoft ®
WiverSoft is een geregistreerd handelsmerk
Blauwe Kei 3B - 2380 Ravels - België
info@wiversoft.be - BTW: BE-0759.665.594
Privacy verklaring